78. promocija doktora znanosti
Srijeda, 23.05.2012.
Danas je u  Auli magni Rektorata Sveučilišta u Rijeci  održana 78. promocija doktora znanosti Sveučilišta u Rijeci. Na promociji je, u posebno svečanom ozračju, u povodu Dana Sveučilišta u Rijeci, rektor prof. dr. sc. Pero Lučin promovirao 11 doktoranada u akademski stupanj doktora znanosti.

1. MARKO ZELIĆ - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Biomedicina I zdravstvo, znanstvenoga polja: Kliničke medicinske znanosti, znanstvene  grane: Kirurgija
Naslov disertacije: „Utjecaj prijeoperacijske i rane poslijeoperacijske enteralne prehrane na stresni odgovor nakon laparoskopskih i otvorenih operacija“
2. ANJA SASSO - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Biomedicina I zdravstvo, znanstvenoga polja: Dentalna medicina, znanstvene  grane: Dječja I preventivna dentalna medicina
Naslov disertacije: „Sekularni trend razvoja trajnih zubi u hrvatskoj populaciji Istre i Primorja“
3. MARKO VELEPIČ - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Biomedicina I zdravstvo, znanstvenoga polja: Kliničke medicinske znanosti, znanstvene  grane: Otorinolaringologija
Naslov disertacije: “Usporedba adenoidektomije I  adenoidektomije s ventilacijskim cjevčicama u liječenju kronične sekretorne upale uha u djece”
4. DAMIR GREBIĆ - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Biomedicina I zdravstvo, znanstvenoga polja: Temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane: Imunologija
Naslov disertacije: “Uloga stresnih proteina metalotioneina I proteina toplinskog šoka u različitim modelima tkivnog oštećenja”
5. JOSIP AŽMAN
 - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Biomedicina I zdravstvo, znanstvenoga polja: Temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane: Anatomija
Naslov disertacije: “Ekspresija regeneracijskih gena Reg obitelji u regenerativnome tkivu skeletnog mišića štakora”
6. DANIJELA VELJKOVIĆ VUJAKLIJA - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenoga polja: Temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane: Imunologija
Naslov disertacije: "Uloga granulizina na majčino – fetalnom spoju tijekom rane trudnoće"
7. MARIN VRKIĆ - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Društvenih znanosti, znanstvenoga polja: Ekonomija, znanstvene  grane: Marketing
Naslov disertacije: "Upravljanje marketingom u funkciji transformacije hrvatske vojske"
8. MILOŠ PUKL
 - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Društvenih znanosti, znanstvenoga polja: Ekonomija, znanstvene grane: Opća ekonomija
Naslov disertacije: "Proces koncentracije i centralizacije kapitala kao determinanta globalne reprodukcije"
9. ZLATKO HODAK - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Društvenih  znanosti, znanstvenoga polja: Ekonomija, znanstvene grane: Organizacija i menadžment
Naslov disertacije: "Utjecaj funkcija menadžmenta na uspješnost sportskih organizacija"
10. SUNČANA SMOKVINA HANZA - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: Strojarstvo, znanstvene  grane: Proizvodno strojarstvo
Naslov disertacije: "Matematičko modeliranje i računalna simulacija mikrostrukturnih pretvorbi i mehaničkih svojstava pri gašenju čelika"
11. GORAN VUKELIĆ - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: Strojarstvo, Temeljne tehničke znanosti, znanstvene  grane: Opće strojarstvo, Tehnička mehanika
Naslov disertacije: "Numerička analiza procesa širenja pukotina konstrukcija"