Održan XI. znanstveni kolokvij
Četvrtak, 24.05.2012.
 
Dr. Srđan Matić održao je predavanje pod naslovom „Nova zdravstvena politika za 21. stoljeće - nova rješenja za stare i nove izazove“ u sklopu XI. znanstvenog kolokvija.
Gost predavač XI. znanstvenog kolokvija u akademskoj godini 2011./2012. bio je Srđan Matić, koordinator za okoliš i zdravlje Regionalnog ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije sa sjedištem u Kopenhagenu, Danska.

Predavanje gospodina  Matića, doktora medicine sa višegodišnjim iskustvom rada u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, bila je prigoda da se studenti i profesori Sveučilišta u Rijeci upoznaju s najnovijim trendovima kreiranja zdravstvene politike u Europi i svijetu. 

Predavanje pod naslovom „Nova zdravstvena politika za 21. stoljeće - nova rješenja za stare i nove izazove“ obuhvatilo je analizu glavnih odrednica zdravlja i blagostanja u 21. stoljeću,a bilo je i prigoda da se predstavi „Zdravlje 2020“  novi okvir za novu Europsku zdravstvenu politiku Svjetske zdravstvene organizacije.