Nagrade Grada Rijeke
Petak, 25.05.2012.
Prema prijedlogu Odbora za javna priznanja Grada Rijeke, u 2012. godini će, prema najavi sa Gradonačelnikova kolegija, nagrade Grada Rijeke biti u velikom broju dodijeljene sveučilišnim profesorima.

Posebno smo ponosni na dodijeljenu nagradu za životno djelo akademiku Danielu Rukavini, bivšem rektoru Sveučilišta, kao i na dodijeljene godišnje nagrade za posebne zasluge osobama koje je predložilo upravo Sveučilište - prof. dr. sc. Nevenki Ožanić, dipl. ing. građ., prof. dr. sc. Jeleni Roganović, dr. med. i prof. dr. sc. Olegu Petroviću, dr.med.

Svim dobitnicima iskrene čestitke!