"DUŠKO RADULOVIĆ DOKTORIRAO NA EKONOMIJI", NL, 25. 5. 2012.
DUŠKO RADULOVIĆ DOKTORIRAO NA EKONOMIJI
 
 
RIJEKA Obranom doktorske disertacije »Upravljanje strateškim marketingom poslovnog subjekta na tržištu energije urbanih sredina« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Duško Radulović. Doktorand je rad izradio pod mentorstvom prof. dr. Bruna Grpca, a uz mentora povjerenstvo za obranu rada činili su prof. dr. Nela Vlahinić Dizdarević i prof. dr. Mladen Črnjar. (A. P.)