"Doktorirao Željko Linšak", NL, 2. lipnja 2012.


RIJEKA Željko Linšak doktorirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu s doktorskom disertacijom pod naslovom »Procjena učinka dugotrajne izloženosti sisavaca niskim koncentracijama žive«. Rad je izrađen pod menstorstvom prof. dr. Čedomire Milin s riječkog Medicinskog fakulteta, a pored nje u povjerenstvu za obranu su sjedili prof. dr. Göran I. V. Klobučar, prof. dr. Zdenko Šmit te prof. dr. Verica Garaj Vrhovac. (B. Č.)