"Novi inženjeri Tehničkog fakulteta", 4. lipnja 2012.

 
RIJEKA Na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održana je svečana promocija nove generacije prvostupnika inženjera i inženjera, te magistara inženjera strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike. Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva zvanje sveučilišnog prvostupnika inženjera strojarstva stekli su Martin Sedlak, Marijan Rakić, Aleksandar Skorupan, Boran Mičetić, Lovro Kustić, Luka Raspor i Luka Zorić, dok su završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike zvanje prvostupnika inženjera elektrotehnike stekli Filip Ojurović, Filip Semion, Sanja Trbović i Ana Vretovski, a završetkom stručnog studija strojarstva zvanje inženjera strojarstva stekli su Ivan Barić, Dean Feranda i Krešimir Karamarko. Završetkom stručnog studija strojarstva zvanje prvostupnika inženjera strojarstva stekli su Goran Tomac, Jasmin Alagić, Nikola Bistrović, Veselka Despot, Marin Jurjević, Igor Strahija i Paolo Zgrablić, dok je završetkom stručnog studija brodogradnje zvanje inženjera brodogradnje stekao Igor Tolja, a završetkom stručnog studija brodogradnje zvanje prvostupnika inženjera brodogradnje stekli su Ljiljana Domazet, Oksana Balyk, Sandra Mikulić, Erika Grubišić i Vanja Uršić. Završetkom stručnog studija elektrotehnike zvanje inženjera elektrotehnike stekao je Siniša Zgurić, a završetkom stručnog studija elektrotehnike zvanje prvostupnika inženjera elektrotehnike stekli su Steven Kovačević, Sandro Sandrovac, Dražen Andročec i Mario Kesner.
    Završetkom diplomskog studija strojarstva zvanje magistra inženjera strojarstva stekli su Marko Majurec, Eugen Novaković, Tea Arrigoni, Luka Orlović, Dean Kranjčec, Mia Mišljenović, Marin Ropac, Darko Burlović, Marko Perčić, Renato Simčić, Branimir Svetličić, Edo Štiglić, Marko Balen, Damjan Banić, Lino Kocijel, Emil Marušić, Igor Matohanaca, Darijan Petković i Danijel Vitezić, dok je završetkom diplomskog studija brodogradnje zvanje magistra inženjera brodogradnje stekao Nikola Ažić, a završetkom diplomskog studija elektrotehnike zvanje magistra inženjera elektrotehnike stekli su Dejan Blažičević, Igor Milatović, Dorijan Grohovac, Andro Luša, Luka Vretenar, Marin Cvitan, Matija Burić, Denis Ratković, Karlo Volarić, Vladimir Franki, Marin Reljić i Sanjin Šumberac. (A. P.)