"Dorotea Modrčin doktorirala", NL, 12. 6. 2012.
Dorotea Modrčin doktorirala
 
 
RIJEKA Obranom doktorske disertacije »Organizacija borbe protiv tuberkuloze na području Rijeke između dvaju svjetskih ratova« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polja temeljne medicinske znanosti, grane povijest medicine i biomedicinskih znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Dorotea Modrčin. Doktorski rad obranjen je pred povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Ante Škrobonja, prof. dr. Zvonka Županič-Slavec, doc. dr. Dubravka Matanić i prof. dr. Amir Muzur. (A. P.)