"Tea Štimac doktorirala", NL, 18.6. 2012.
MEDICINA
Tea Štimac doktorirala
 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Procjena fetalne plućne zrelosti u trudnoćama kompliciranim preeklampsijom i kroničnom placentarnom insuficijencijom sa zastojem fetalnog rasta« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polja kliničke medicinske znanosti, grane ginekologija i opstetricija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Tea Štimac. Doktorski rad obranjen je pred povjerenstvom u sastavu: doc. dr. Aleks Finderle, prof. dr. Julije Meštrović, prof. dr. Štefica Dvornik i prof. dr. Oleg Petrović. (A. P.)