"Promovirani sveučilišni specijalisti", NL, 19. 6. 2012.
EKONOMIJA
Promovirani sveučilišni specijalisti
 
 
altRIJEKA » Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održana je svečana promocija nove generacije sveučilišnih specijalista. Promovirani su specijalisti poslijediplomskog specijalističkog studija kontrolinga: Ivana Uhač, Marina Čorko i Sandra Hranić, poslijediplomskog specijalističkog studija marketing menadžmenta: Ivan Cerović, Marta Hordov, Ivo Matulić i Majda Kurelić, poslijediplomskog specijalističkog studija marketinga u javnom sektoru: Karmen Surdić Benvin i Rajna Božić, poslijediplomskog specijalističkog studija poslovanja s Europskom unijom: Jana Katunar, Nina Rapaić i Igor Arapović, te poslijediplomskog specijalističkog studija računovodstva: Tomislav Jeletić, Sonja Brlečić Valčić i Klaudija Šegota Cuculić. (A. P.