"Romano Oguić doktorirao", NL, 20. 6. 2012.
MEDICINA
Romano Oguić doktorirao
 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Prediktivni značaj biomarkera karcinoma prostate na resekcijskom rubu« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polja kliničke medicinske znanosti, grane urologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Romano Oguić. Doktorski rad obranjen je pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. Nives Jonjić, prof. dr. Valdi Pešutić Pisac, prof. dr. Anton Maričić, prof. dr. Željko Fučkar i doc. dr. Gordana Đorđević. (A. P.)