"Siniša Dunatov doktorirao", NL, 26. 6. 2012.
MEDICINSKI FAKULTET
Siniša Dunatov doktorirao
 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Intraventrikularna primjena rekombinantnog tkivnog aktivatora plazminogena u liječenju primarnih moždanih krvarenja s prodorom krvi u ventrikularni sustav« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polja kliničke medicinske znanosti, grane neurologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Siniša Dunatov. Doktorski rad obranjen je pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. Gordana Župan, prof. dr. Silva Butković Soldo, prof. dr. Darko Ledić i prof. dr. Ante Jurjević. (A. P.)