Prorektor Kalogjera na University of London
Prof. dr. sc. Goran Kalogjera obavio je radnu posjetu Sveučilištu u Londonu ( University of London – External System ), u razdoblju od 22. do 25. ožujka 2010. gdje je razgovarao s dr. sc. Tangjie Ward, ( Head of Institutions and Global Development ) o mogućoj suradnji  sa Sveučilištem u Rijeci. Tijekom sastanka dr. Ward je objasnila prof. Kalogjeri razliku između Sveučilišta u Londonu i Institucije kojoj ona pripada ( External System). External System je dio Sveučilišta u Londonu koje obrazuje studente diljem svijeta (Distance Learning ) omogućujući im studij ( Bachelors and Master corses) a da ne borave u Londonu, međutim ispite moraju polagati pri Sveučilištu u Londonu. External System nudi niz raznovrsnih studija, uglavnom dava prednost studiju ekonomije, međutim uz studij međunarodnog prava nalaze se brojni studijski programi društvenih i humanističkih znanosti. Ova mogućnost pruža se i studentima Sveučilišta u Rijeci, koji bi, naravno uz plaćanje, mogli uz diplomu Sveučilišta u Rijeci, steći i diplomu ovog prestižnog britanskog Sveučilišta. Dr. Ward predložila je posjet svoga tima Sveučilištu u Rijeci, kako bi studentima i upravama fakulteta predstavila svoju Instituciju.