"Doktorirala Lidija Bagarić", NL, 6. 7. 2012.
FAKULTET U IKI
Doktorirala Lidija Bagarić
 
 
IKA » Mr. sc. Lidija Bagarić doktorirala je na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom »Upravljanje procesom brendiranja na primjeru turističke destinacije Kvarner«. Doktorsku disertaciju obranila je pred povjerenstvom kojemu je predsjedavao prof. dr. sc. Dragan Magaš, a članovi su bili prof. dr. sc. Vinka Cetinski, prof. dr. sc. Marcel Meler, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić i doc. dr. sc. Lorena Bašan. (A.K.I.)