"Gordana Pavoković doktorirala na medicini", NL, 9. 7. 2012.

Gordana pavoković doktorirala na medicini
 
 
RIJEKA » Gordana Pavoković stekla je doktorat iz medicinske mikrobiologije obranivši disertaciju pod naslovom »Uloga iglC gena u unutarstaničnom životu Francisella tularensis«. Rad je obranjen na Medicinskom fakultetu u Rijeci pred povjerenstvom koje su činili: prof. dr. Tomislav Rukavina, doc. dr. Ana Budimir, prof. dr. Astrid Krmpotić i prof. dr. Marina Šantić. (B. Č.)