"Doktorirala Alenka Šuljić Petrc", 18. 7. 2012.
FILOZOFSKI FAKULTET
Doktorirala Alenka Šuljić Petrc
 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Fenomenologija feminine mystique u romanima Pokorna žena Julie O'Faolain i Zelene čarape Irene Vrkljan« znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja humanističke znanosti, polja filologija, grane teorija i povijest književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Alenka Šuljić Petrc. Mentor pri izradi doktorskog rada bio je dr. sc. Aleksandar Mijatović, a uz mentora stručno povjerenstvo za obranu rada činile su: dr. sc. Marina Biti i dr. sc. Biljana Kašić. (A. P.)