"Za viši kulturni standard studenata 11 tisuća eura", NL, 20. 7. 2012.
NOVAC EU GRADU RIJECI
Za viši kulturni standard studenata 11 tisuća eura
 
 
RIJEKA » Europska unija odobrila je 11.000 eura u okviru programa »Mladi na djelu« za projekt »USUD – Podizanje standarda studenata u području kulture« koji su zajednički osmislili Odjel za kulturu Grada Rijeke i Sveučilište u Rijeci.
    – Odlično je da jedinica lokalne samouprave prijavom na ovaj natječaj iskazuje inicijativu, odnosno potrebu za aktivnim uključivanjem mladih u oblikovanje i provedbu kulturnih politika. Neformalne metode učenja su interaktivne i omogućuju široku platformu za dijalog i razmjenu mišljenja između mladih i donositelja odluka, navode ocjenjivači projekta.
    Projekt USUD nastavlja se na projekte »Kultivator« i »Rijeka – grad u kojem vrijedi studirati«. Cilj USUD-a je aktivno uključiti veći broj mladih u procese donošenja kulturne politike i u kulturni život grada općenito.
    – Projekt USUD stvarat će prostor za razmišljanje i razradu kulturnih politika za studentsku populaciju. Ideja projekta je razraditi platformu za debatu, konzultacije, aktivno uključivanje, sudjelovanje te informiranje mladih ljudi o kulturnim politikama za mlade, posebno za studentsku populaciju na lokalnoj razini. Projektom USUD žele se detektirati razlozi (ne)aktivnosti studenata u kulturnim i umjetničkim programima. Jednako tako, želi se povećati sudjelovanje Sveučilišta u Rijeci u organizaciji kulturnih i umjetničkih aktivnosti, posebno onih primjerenih studentskim potrebama, pojasnili su u Gradu Rijeci. (D. C.)