Dragičević doktorirao u Lisabonu, NL, 31. 7. 2012.
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Stability of Nonuniformly Hyperbolic Dynamics and Lyapunov Functions« znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polja matematika na Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa u Portugalu stekao je asistent na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci Davor Dragičević. Disertacija je obranjena pod mentorstvom prof. Claudie Valls. (A. P.)