Branko Krnić doktorirao na Ekonomiji, NL, 6. 8. 2012.
Obranom doktorske disertacije »Deformacije i neravnoteže hrvatske ekonomije nastale u interakcijama bankovnog i realnog sektora« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci stekao je Branko Krnić. Mentor je bio dr. sc. Antun Jurman, a u povjerenstvu za obranu rada su bili i dr. sc. Zdenko Prohaska i dr. sc. Dubravko Radošević. (A. P.)