Doktorat Marine Sohora Bukovac, NL, 7. 8. 2012.
Obranom doktorske disertacije »Računovodstveni tretman izvedenih instrumenata u funkciji zaštite od valutnog rizika u bankama« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane računovodstvo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Marina Sohora Bukovac. Doktorandica je rad izradila pod mentorstvom prof. dr. Josipe Mrše, a uz mentoricu povjerenstvo za obranu rada činili su dr. sc. Antun Jurman i dr. sc. Vesna Vašiček s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. (A. P.)