Projekt zaštite intelektualnog vlasništva, NL, 7. 8. 2012.
Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske – BICRO, kao jedan od partnera FIDES projekta u, kojem sudjeluje i Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, objavila je javni poziv poduzećima i znanstveno-istraživačkim institucijama za podnošenje prijava za financiranje projekata s ciljem zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom. Cilj je projektima odnosno idejama koje imaju realne mogućnosti komercijalizacije na tržištu osigurati pomoć konzultanta i zastupnika u zaštiti i upravljanju intelektualnim vlasništvom. Maksimalan iznos odobrenih sredstava po korisniku iznosi 50.000 kuna i podmiruje se u stopostotnom iznosu iz projekta FIDES. Ukupan iznos sredstava osiguranih za financiranje projekata iznosi 375.000 kuna. Javni poziv i popis projekta s detaljnim informacijama o načinu prijave projekata dostupni su na internetskoj stranici Step Rija www.step.uniri.hr. (A. P.)