Doktorirao Siniša Vilke, NL, 16. 8. 2012.
Obranom doktorskog rada »Optimizacija kopnene prometne infrastrukture između paneuropskog koridora V i ogranka VB« akademski stupanj doktora znanosti na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Siniša Vilke. Doktorand je disertaciju izradio pod mentorstvom prof. dr. Hrvoja Baričevića, a uz mentora povjerenstvo za obranu rada činili su prof. dr. Čedomir Dundović i prof. dr. Aleksandra Deluka-Tibljaš s Građevinskog fakulteta u Rijeci. (A. P.)