"Doktorirala Brigita Miloš", NL, 27. 8. 2012.
FILOZOFSKI FAKULTET
Doktorirala Brigita Miloš
 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Žena u književnom djelu Janka Polića Kamova« znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja humanističke znanosti, polja filologija, grane teorija i povijest književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Brigita Miloš. Mentorica pri izradi doktorskog rada bila je dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, komentorica dr. sc. Danijela Bačić-Karković, a uz mentoricu i komentoricu stručno povjerenstvo za obranu rada činili su dr. sc. Darko Gašparović, dr. sc. Marina Biti i dr. sc. Biljana Kašić. (A. P.)