"Branimir Skoko doktor znanosti", NL, 3. 9. 2012.
 
EKONOMSKI FAKULTET
Branimir Skoko doktor znanosti
 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Regionalna konvergencija novih zemalja članica (10) EU (15) – pretpostavka realizacije unutarnjeg tržišta EU« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane međunarodna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Branimir Skoko. Doktorand je rad izradio pod mentorstvom prof. dr. Vinka Kandžije, a uz mentora povjerenstvo za obranu rada činili su prof. dr. Ivo Družić i prof. dr. Nada Karaman Aksentijević. (A. P.)