"Doktorirala Mara Barun", NL, 5. 9. 2012.
PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI
Doktorirala Mara Barun
 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Odgovornost prijevoznika za smrt i tjelesne ozljede putnika međunarodni i nacionalni propisi« akademski stupanj doktora znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Mara Barun.
    Doktorandica je rad obranila pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. Vesna Tomljenović, prof. dr. Dorotea Ćorić i prof. dr. Dragan Bolanča s Pravnog fakulteta u Splitu. (A. P.)