Erasmus / Erasmus+

Sveučilište u Rijeci sudjeluje u programu Erasmus od akademske godine 2009./2010. Kroz pet akademskih godina više od 500 studenata Sveučilišta u Rijeci boravilo je na inozemnim visokoškolskim institucijama u nekoj od zemalja članica EU.

U prosincu 2013. Sveučilištu u Rijeci dodijeljena je Erasmus sveučilišna povelja (255208-LA-1-2014-1-HR-E4AKA1-ECHE) za sudjelovanje u Erasmus+ programu u razdoblju od 2014. do 2020.

ERASMUS+ je novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014. do 2020.
Planirani budžet za sedmogodišnje trajanje Erasmus+ programa iznosi 14,7 milijardi eura. Erasmus+ okuplja sve dosadašnje europske i međunarodne projekte i inicijative u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, te zamjenjuje sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulin i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Predviđeno je da u okviru Erasmus+ programa 5 milijuna osoba dobije priliku studirati ili usavršavati se u inozemstvu.

Struktura Erasmus+ programa

ERASMUS+
Ključna
aktivnost 1 -
Mobilnost u svrhu učenja
za pojedince
Ključna
aktivnost 2 -
Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
Ključna aktivnost 3 -
Podrška reformi politikaVodič Europske komisije za program Erasmus+ 2015./2016.

Sveučilište u Rijeci je do danas sklopilo 324 Erasmus ugovora o suradnji s visokoškolskim institucijama u sljedećim zemljama: Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Cipru, Češkoj, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Latviji, Litvi, Mađarskoj, Makedoniji, Nizozemskoj, Norveškoj, Njemačkoj, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Španjolskoj, Turskoj, Švedskoj i Velikoj Britaniji. Spomenutim ugovorima predviđeno je preko 710 slobodnih mjesta na inozemnim institucijama za studente Sveučilišta u Rijeci, a na Sveučilištu u Rijeci je trenutno na raspolaganju više od 710 mjesta za strane Erasmus studente.
Institucije na kojima se može ostvariti mobilnost u 2016./2017.

Popis Erasmus koodinatora na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci

EUROPSKA KOMISIJA - Erasmus+ program
AMPEU - ERASMUS+