Objavljen je natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu
Europska komisija i Agencija za mobilnost i programe EU objavile su Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu. Program omogućuje osobama bilo koje dobi - učenicima, studentima, nastavnicima, nenastavnom osoblju, stručnjacima u strukovnom obrazovanju, kao i svim zaposlenim i nezaposlenim osobama koje žele usavršavati svoja znanja i sposobnosti -  sudjelovanje u poticajnim iskustvima učenja.
Program također potpomože razvoj sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi kroz aktivnosti koje uključuju međunarodnu suradnju u vidu razmjena, studijskih posjeta te umrežavanja. Natječaj je otvoren za sudjelovanje svim institucijama iz Republike Hrvatske, u suradnji s međunarodnim partnerima.

Za Republiku Hrvatsku za projekte međunarodne suradnje u okviru Programa za cjeloživotno učenje u 2013.g. okvirno je planirano oko 63,8 mil. kuna.

Program se dijeli na četiri potprograma, u okviru kojih se financiraju projekti na različitim razinama obrazovanja i osposobljavanja:

Comenius je namijenjen vrtićima, osnovnim i srednjim školama, Leonardo da Vinci institucijama koje se bave strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem, kao i gospodarskom sektoru; Erasmus je namijenjen visokim učilištima, a Grundtvig institucijama za obrazovanje odraslih (u segmentu općeg obrazovanja odraslih). Tu je još i Transverzalni program, koji nudi mogućnosti studijskih posjeta za donositelje odluka u obrazovanju.

Poziv na natječaj i pripadajuća dokumentacija, kao i pregled rokova za 2013. godinu dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU. U tijeku je priprema Nacionalnih pravila za prijavitelje i prijavnih obrazaca. Objava prijavnih obrazaca na internetskim stranicama Agencije očekuje se tijekom studenoga, a ovisi isključivo o datumu objave obrazaca od strane Europske komisije.