"Doktorirala Silvija Zec Sambol", NL, 6. 9. 2012.
MEDICINSKI FAKULTET
Doktorirala Silvija Zec Sambol
 
 
RIJEKA » »Utjecaj vegetarijanske prehrane i polimorfizma C677T gena metilentetrahidrofolat-reduktaze na razinu vitamina B12, folata i homocistena« naslov je doktorske disertacije Silvije Zec Sambol koju je uspješno obranila na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Obranom znanstvenog rada stekla je doktorat iz interne medicine, a rad je obranjen pred povjerenstvom koje su činili: prof. dr. Blaženka Grahovac, doc. dr. Donatella Verbanac, prof. dr. Štefica Dvornik i prof. dr. Davor Štimac. (B. Č.