"Ante Lučev doktorirao na Medicinskom fakultetu", NL, 10. 9. 2012.
 
 
Ante Lučev doktorirao na Medicinskom fakultetu
 
 
RIJEKA Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija stekao je Ante Lučev obranom doktorskog rada »Otkrivanje nodalnih metastaza i recidiva tumora u bolesnika s karcinomom usne šupljine«. Doktorand je rad obranio pred povjerenstvo za obranu rada koje su činili prof. dr. sc. Mirna Juretić, prof. dr. sc. Marija Petković, prof. dr. sc. Ksenija Lučin te prof. dr. sc. Elvira Mustać. (K. K.)