Međunarodna znanstvena konferencija na Sveučilištu Daugavpils u Latviji
Institut za društvena istraživanja Fakulteta za društvene znanosti Sveučilišta Daugavpils u suradnji s odjelima za ekonomiju, socijalnu psihologiju, sociologiju i pravo spomenutoga fakulteta organizira međunarodnu znanstvenu konferenciju, koja će se pod nazivom "Social Sciences for Regional Development 2012: Impact of the Financial Capital on the Region's Economic Competitiveness" održati od 08.11.2012. do 11.11.2012. godine, na Sveučilištu Daugavpils u Latviji.
Više informacija