"Doktorirao Ivan Bačić", NL, 13. 9. 2012.
MEDICINA
Doktorirao Ivan Bačić
 
 
RIJEKA » »Uloga tumorske angiogeneze i izražaja proteina i amplifikacije gena EGFR i HER-2 u nesitnostaničnom raku pluća« naziv je doktorskog rada Ivana Bačića kojim je stekao akademski stupanj doktora znanosti biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija. Doktorski rad obranjen je pred povjerenstvom koje su činili prof. sr. sc. Nives Jonjić, prof. dr. sc. Branko Dmitrović, dr. sc. Veljko Flego te prof. dr. sc. Elvira Mustać. (K. K.)