"Doktorirala Ira Pavlović-Ružić", NL, 18.9. 2012.
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI
Doktorirala Ira Pavlović-Ružić
 
 
RIJEKA » »Utjecaj kliničkih i patohistoloških pokazatelja na ishod poslijeoperacijskog adjuvantnog liječenja bolesnika s malignim melanomom« naziv je doktorskog rada čijom obranom je Ira Pavlović-Ružić stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane onkologija. Rad je obranjen pred povjerenstvom koje su činili prof. dr. sc. Gordana Zamolo, prof. dr. sc. Marija Kaštelan, prof. dr. sc. Antonio Juretić i prof. dr. sc. Nives Jonjić. (K. K.)