"Doktorirala Patricia Zanketić", NL, 18. 9. 2012.
Doktorirala Patricia Zanketić
 
 
IKA » Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Iki, doktorsku disertaciju pod nazivom »Menadžment vjerskih događaja u turističkoj destinaciji« obranila je mr.sc. Patricia Zanketić. Doktorirala je pred povjerenstvom kojemu je predsjedavala prof.dr.sc. Helga Maškarin Ribarić, a članovi su bili prof.dr.sc. Zdenko Cerović, prof.dr.sc. Tadeja Jere Lazanski, doc.dr.sc. Jerko Valković i prof.dr.sc. Dragan Magaš. (A.K.I.