"Doktorirala Jasminka Bonato", NL, 19. 9. 2012.
POMORSKI FAKULTET
Doktorirala Jasminka Bonato
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Doprinos analizi utjecaja temperature i zračenja na ponašanje polimernih materijala u pomorstvu« akademski stupanj doktora znanosti na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Jasminka Bonato. Doktorandica je disertaciju izradila pod mentorstvom prof. dr. Nikole Tomca, a uz mentora povjerenstvo za obranu rada činili su prof. dr. Vinko Tomas i prof. dr. Julijan Dobrinić s Tehničkog fakulteta u Rijeci. (A. P.)