O studiju Medijske umjetnosti i prakse
Ponedjeljak, 24.09.2012.
 Akademija primijenjenih umjetnosti domaćin je cjelodnevnog radnog sastanaka glavnih partnera projekta ADRIART - Akademije riječkog Sveučilišta i Visoke škole za umjetnost Sveučilišta u Novoj Gorici. Tema sastanka su formalno-pravne odredbe i sustavi akreditacije međunarodnih (double-degree) studija u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji te druge pitanja vezana uz provedbu pilota diplomskog studija Medijske umjetnosti i prakse.
 
 
Projekt naziva ADRIART (Advancing Digitally Renewed Interactions in Art Teaching, www.adriart.net), financiran je od Europske Agencije EU EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, njihovog programa - Lifelong Learning Programme.
Osim Akademije primijenjenih umjetnosti, u ADRIART projektu sudjeluju Visoka škola za umjetnost Sveučilišta u Novoj Gorici, Institut za suvremenu umjetnosti i Institut za medije i arhitekturu sa Sveučilišta za tehnologiju u Grazu, te ”Dipartimento di storia e tutela dei beni culturali/facolta' di lettere e filosofia” Sveučilišta u Udinama.
 
Riječ je o trogodišnjem projektu (vrijeme trajanja je od 30.09.2011. do 30.09.2014.) koji ima za cilj razvijati, akreditirati i pilotirati međunarodni (double-degree) diplomski studijski program Medijske umjetnosti i prakse iz akademskih područja audio-vizualnih umjetnosti (film, animacija, fotografija), intermedijskih umjetnosti (novi mediji, intermediji/transmediji) kao i umjetničkih diskursa (povijesnih, teoretskih, kritičkih).
 
Projekt četiri zemlje i pet jezika potiče multikulturalnu akademsku mobilnost u Aple-Adria regiji i šire te razvijanje sposobnosti budućih diplomanata ka samostalnosti, fokusirajući se na inovacije u suvremenoj umjetnosti i kreativnim industrijama u stvarnom životu, kao i na praksu provođenja projektnog menadžmenta u području umjetnosti.
 
U pripremama za pokretanje diplomskog studija Medijske umjetnosti i prakse na Akademiji riječkog Sveučilišta, studijski program je u postupku sveučilišne akreditacije te su ostvareni pojedini novi ugovori o suradnji s ostalim sveučilišnim sastavnicama, poput suradnje s Filozofskim fakultetom, Odsjekom za kulturalne studije. Razmatraju se i druge potencijalne suradnje, kako bi se potaklo povezivanje srodnih akademskih područja pri sveučilištu i umrežavanje zajedničkih interesa i stručnih resursa.