"Pokrenuti međunarodni studij Medijske umjetnosti i prakse", NL, 25. 9. 2012.
ADRIART PROJEKT AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI DOMAĆIN SASTANKA
Pokrenuti međunarodni studij Medijske umjetnosti i prakse
 
 
RIJEKA » Razvijanje, akreditiranje i provođenje pilota međunarodnog diplomskog studijskog programa Medijske umjetnosti i prakse, cilj je trogodišnjeg europskog projekta ADRIART u kojem sudjeluje Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Financiranje projekta osigurano je putem Lifelong Learning programa europske agencije EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Uz riječku Akademiju u ADRIART (Advancing Digitally Renewed Interactions in Art Teaching) projektu sudjeluju Visoka škola za umjetnost Sveučilišta u Novoj Gorici, Institut za suvremenu umjetnosti i Institut za medije i arhitekturu sa Sveučilišta za tehnologiju u Grazu, te Dipartimento di storia e tutela dei beni culturali/facolta' di lettere e filosofia Sveučilišta u Udinama.
    Akademija primijenjenih umjetnosti jučer je bila domaćin cjelodnevnog radnog sastanka glavnih partnera projekta, na temu formalno-pravnih odredbi i sustava akreditacije međunarodnih (double-degree) studija u Hrvatskoj i Sloveniji. Sastanak pokriva i druga pitanja vezana uz provedbu pilota diplomskog studija Medijske umjetnosti i prakse iz akademskih područja audio-vizualnih umjetnosti (film, animacija, fotografija), intermedijskih umjetnosti (novi mediji, intermediji/transmediji) kao i umjetničkih diskursa (povijesnih, teoretskih, kritičkih).
    Projekt četiri zemlje i pet jezika potiče multikulturalnu akademsku mobilnost u Alpe-Adria regiji i šire te razvijanje sposobnosti budućih diplomanata ka samostalnosti, fokusirajući se na inovacije u suvremenoj umjetnosti i kreativnim industrijama u stvarnom životu, kao i na praksu provođenja projektnog menadžmenta u području umjetnosti.
    U pripremama za pokretanje diplomskog studija Medijske umjetnosti i prakse na Akademiji riječkog Sveučilišta, studijski program je u postupku sveučilišne akreditacije te su ostvareni pojedini novi ugovori o suradnji s ostalim sveučilišnim sastavnicama, poput suradnje s Filozofskim fakultetom, Odsjekom za kulturalne studije. Trogodišnji projekt provodi se do 30. rujna 2014. godine, a dodatne informacije o ADRIART-u dostupne su na webu www.adriart.net.