"Počelo useljenje u novu zgradu sveučilišnih odjela u Kampusu", NL, 26. 9. 2012.
ČEKAJU STUDENTE STUDIJI MATEMATIKE, INFORMATIKE, FIZIKE I BIOTEHNOLOGIJE NA NOVOJ ADRESI
Počelo useljenje u novu zgradu sveučilišnih odjela u Kampusu
Korisnici će useliti u objekt, ali cijela zgrada ostat će ograđena, te će biti otvoren samo glavni ulaz na sjevernoj strani prema Građevinskom fakultetu, a istodobno će se odvijati sanacija ventilirajuće fasade

Andrej PETRAK, snimio Ivica TOMIĆ
 
Zgrada sveučilišnih odjela u Kampusu spremna je za useljenjeRIJEKA » Studenti sveučilišnih odjela za matematiku, informatiku, fiziku i biotehnologiju novu će akademsku godinu, 1. listopada započeti u novoj zgradi u Kampusu. Odjel za fiziku jučer je započeo s procesom preseljenja u objekt sveučilišnih odjela, a prema planu do kraja rujna s ovim bi poslom trebali završiti svi korisnici zgrade. Prema riječima prorektora Sveučilišta u Rijeci za poslovne i integracijske procese prof. dr. Tončija Mikca, režim korištenja novog objekta bit će izveden na sličan način kao sa susjednom zgradom Građevinskog fakulteta. Korisnici će useliti u objekt, ali cijela zgrada ostaje ograđena te će biti otvoren samo glavni ulaz na sjevernoj strani, prema Građevinskom fakultetu, a istodobno će se odvijati sanacija ventilirajuće fasade.
   
Sanacija fasade

– Obavili smo dobar i opsežan posao tijekom ljeta, kako bi osigurali da svi korisnici usele i da sve bude spremno za odvijanje nastave početkom akademske godine. Cijela priča odvijat će se u principu jednako kao i na
Servisno-informatičko srce
   
    Objekt sveučilišnih odjela prostire se na 16.350 četvornih metara, prema projektu Darija Gabrića s Građevinsko-arhitektonskog fakultea u Splitu. U sklopu objekta nalazi se 15 učionica, četiri predavaonice, 92 kabineta, 17 praktikuma, deset seminarskih dvorana i 15 laboratorija. Zgrada sveučilišnih odjela strukturirana je prema potrebama samih odjela, ali i Sveučilišnog informatičkog centra i Sveučilišnog centra za računalna modeliranja. Sveučilišni informatički centar predviđen je kao centralno razvojno i servisno-informatičko srce cijelog Kampusa, s prostorima za razvoj cjelokupne informatičke mreže Kampusa na Trsatu.
Građevinskom fakultetu, razlika je u tome što u objektu sveučilišnih odjela nemamo većinskog korisnika, već prostore koriste sva četiri odjela uz popriličan broj centara i zajedničkih sveučilišnih službi. Paralelno s korištenjem zgrade odvijat će se sanacija fasade, koju je radio isti podizvođač kao i poliventilirajuću fasadu na objektu Građevinskog fakulteta. Sanacija neće biti krakotrajan posao i zasad je nezahvalno upuštati se u procjene kad će biti dovršena, kaže prorektor Mikac.
    Sveučilišni Odjel za matematiku već je objavio da će nastava za studente viših godina preddiplomskog studija matematike i diplomskih studija matematike, matematike i informatike i diskretne matematike i primjena započeti 1. listopada u novoj zgradi, prema rasporedu što će od 27. rujna biti dostupan na njihovom webu www.math.uniri.hr. Prema najavama s Odjela za fiziku, upisi, ispiti, obrane završnih i diplomskih radova održavat će se u staroj zgradi u Omladinskoj ulici do petka, 28. rujna, nakon čega će se krenuti s aktivnostima u novom objektu.
   
Trošak Konstruktora

Što se tiče sanacije objekta sveučilišnih odjela, vrijednog 113 milijuna kuna, uklanjanje nedostataka na sebe je preuzelo riječko Sveučilište i to na trošak izvođača, splitskog Konstruktor-Inženjeringa. Budući da se Konstruktor99-Inženjering već duže vrijeme nalazi u blokadi i financijskim problemima, splitski građevinari nisu u mogućnosti ukloniti utvrđene nedostatke. Posao je na sebe zato preuzelo Sveučilište, ali na trošak Konstruktora. Trošak će se utvrditi u završnom obračunu i prikazati kao umanjenje, odnosno odbitak radova izvedenih po izvođaču. Uklanjanje nedostataka bit će plaćeno iz zadržanih 10 posto od cijene radova koje je Sveučilište trebalo platiti nakon primopredaje objekta.