"Doktorirao Zlatko Čubranić", NL, 26. 9. 2012.
MEDICINA
Doktorirao Zlatko Čubranić
 
 
RIJEKA » Zlatko Čubranić je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina obranom doktorskog rada pod nazivom »Dijagnostička i prognostička vrijednost srčanog proteina koji veže masne kisiline i BB izoenzima glikogenfosforilaze u bolesnika s akutnim koronarnim sidromom«. Rad je obranjen pred povjerenstvom koje su činili prof. dr. sc. Žarko Marvić, prof. dr. sc. Davor Miličić, prof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan, prof. dr. sc. Luka Zaputović te prof. dr. sc. Štefica Dvornik (K. K.)