"Vjera u transplantacijsku medicinu", NL, 26. 9. 2012.
BIOETIKA KONFERENCIJA POSVEĆENA UTEMELJITELJU PROF. DR. IVANU ŠEGOTI
Vjera u transplantacijsku medicinu
 
 
Hrvatska bilježi stalni porast broja donoraRIJEKA » Uvođenje niza organizacijskih mjera usmjerenih na unapređenje transplantacijskog programa u Hrvatskoj rezultiralo je unatrag deset godina stalnim porastom donora koja je prošle godine dosegnula najveću razinu s 33,5 realiziranih donora na milijun stanovnika. Hrvatska je zahvaljujući tom porastu jedna od vodećih država u svijetu kad se radi o darivanju i presađivanju organa umrlih osoba, a ovakav porast koji je osjetno smanjio liste čekanja na transplantaciju, donio je sa sobom sve više stručnih rasprava o hrvatskom modelu darivanja i presađivanja organa.
    Jedna takva rasprava vodila se na 9. ISCB konferenciji pod naslovom »Globalna i dubinska bioetika – Od nove medicinske etike do integrativne bioetike« koja je uz sudjelovanja bioetičara iz cijelog svijeta održana na riječkom Medicinskom fakultetu.
    – Razlozi porasta broja donora su brojni, no sasvim sigurno je da je transplantacijska medicina postala nešto u što građani ove zemlje vjeruju. To se zasigurno može zahvaliti radu bolničkih koordinatora, članstvu u Eurotransplantu kao i sustavnom i kontinuiranom radu osoba u resornom ministarstvu, kazala je dr. Gordana Pelčić, jedna od organizatorica konferencije.
    Na konferenciji je bilo i riječi o medicinskoj etici u praksi u Hrvatskoj. Ona uključuje pacijente, odluke u praksi te stručno obrazovanje i istraživanje. Kako je kazala dr. Iva Sorta Bilajac, bioetika je dio programa svih medicinskih fakulteta u državi, a na riječkom Medicinskom fakultetu dio je programa od 1991. godine, i to zahvaljujući jednom od pionira bioetike na ovim područjima, prof. dr. Ivanu Šegoti kojem je bio i posvećen ovaj kongres.
    Prema njezinom mišljenju, pred bioetikom u praksi ipak je još dug put budući da odnos liječnik-pacijent kod nas još uvijek nije jezgra cjelokupnog sustava. (B. Č.)