"Doktorirala Alenka Vukelić-Šarunić", NL, 27. 9. 2012.
MEDICINSKI FAKULTET
Doktorirala Alenka Vukelić-Šarunić
 
 
RIJEKA » »Značaj serumskih vrijednosti endotelina-1 i čimbenika rasta vaskularnog endotela u prognozi neonatalnog ishoda u trudnoća s hipertenzivnim poremećajima i intrauterinim zastojem rasta« naziv je doktorskog rada čijom obranom je Alenka Vukelić-Šarunić stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane pedijatrija. Povjerenstvo za obranu rada činili su prof. dr. sc. Oleg Petrović, doc. dr. sc. Damir Roje, prof. dr. sc. Nives Jonjić, doc. dr. sc. Sanja Štifter te doc. dr. sc. Aleks Finderle. (K. K.)