"Doktorirao Duje Vukas", NL, 2. 10. 2012.
MEDICINSKI FAKULTET RIJEKA
Doktorirao Duje Vukas
 
 
RIJEKA » Obranom rada »Uloga anuloplastike na ishod operacijskog liječenja hernije intervertebralnog diska stražnjom diskektomijom«, Duje Vukas stekao je akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polja kliničke medicinske znanosti, grane ki urgija. U Povjerenstvu za obranu rada bili su prof. dr. sc. Branko ŠeTtan, prof. dr. sc. Vladimir Boschi, prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek te prof. dr. sc. Darko Ledić. (K. K.)