Kampus se širi
Srijeda, 03.10.2012.
altStudenti sveučilišnih odjela za matematiku, informatiku, fiziku i biotehnologiju novu su akademsku godinu započeli u novoj zgradi u Kampusu. Upriličen je i obilazak Odjela za biotehnologiju, a danas se u zgradi Odjela održava i Rektorski kolegij s pročelnicima svih odjela. Objekt sveučilišnih odjela prostire se na 16.350 četvornih metara, u negovu sklopu  nalazi se 15 učionica, četiri predavaonice, 92 kabineta, 17 praktikuma, deset seminarskih dvorana i 15 laboratorija. Zgrada sveučilišnih odjela strukturirana je prema potrebama samih odjela, ali i Sveučilišnog informatičkog centra i Sveučilišnog centra za računalna modeliranja.