"Igor Bonifačić doktorirao", NL, 4. 10. 2012.
TEHNIČKI FAKULTET
Igor Bonifačić doktorirao
 

 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Analiza utjecaja oblika i veličine čestica biomase pri izgaranju« akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, polja strojarstvo, na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Igor Bonifačić. Doktorska disertacija obranjena je pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. Zmagoslav Prelec, prof. dr. Bernard Franković, prof. dr. Vladimir Medica, prof. dr. Željko Bogdan s Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i prof. dr. Anica Trp. (A. P.)