Znanstvena suradnja i umrežavanje izmedju Austrije, Kosova i Hrvatske

Austrijski Centar za društvene inovacije (ZSI) objavio je natječaj za projekte znanstvene suradnje i umrežavanja između Austrije, Kosova i zemalja Zapadnog Balkana (uključujući Hrvatsku).

Prijavitelj mora biti iz Austrije, no Hrvatska može biti jedan od partnera.

Detaljnije informacije:

Tekst natječaja

Obrazac za prijavu projekta