Otvoren natječaj ERC-2013-SyG
ERC je objavio 2. poziv za prijavu sinergijskih projekata. 
ERC Synergy Grants financirat će projekte malih skupina od 2-4 glavna istraživača i njihovih timova na zajedničkim istraživačkim projektima u temeljnim istraživanjima (frontier research).
Natječaj je objavljen 10.10.2012, a rok za prijavu je 10.01.2013. u 17 sati. Sveukupni proračun natječaja je 150 milijuna eura. Kao što je bio slučaj i sa 1. pozivom, i ovaj se natječaj odnosi na pilot projekte te se planira financirati 10-15 projekata.

Detaljnije informacije o natječaju
Radni program