IZMJENE!!! IPA Adriatic - natječaj za strateške projekte
10.10.2012. objavljene su izmjene Natječaja za streteške projekte. Izmjene se odnose na sljedeće
  • str. 7., paragraf 1., redak 4., Section 4 svakog Natječaja, riječ “activities” zamjenjuje se rječju “outputs”;
  • str. 9., paragraf 1., točka 1., redak 2., Section 6.3. Natječaja za Prioritet 1 i 3, riječi “Economic Regional Development” zamjenjuju se riječima “Economy, Regional Development”;
  • str. 20, tablica “Assessment criteria under the 2nd step of the selection procedure”, redak b.2, Section 14 svakog Natječaja, riječi “activities fully implemented” zamjenjuju se riječima “specific objectives fully achieved”;
  • str. 24, popis dodataka, Section 19 svakog natječaja, Prilog “The Applicants’ Manual” ne numerira se.
Ispravak Natječaja i Vodiča za prijavitelje možete preuzeti ovdje.