"Doktorirao Branimir Rončević", NL, 16. 10. 2012.
TEHNIČKI FAKULTET
Doktorirao Branimir Rončević
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Analiza kontaktnog problema sa smanjenjem kontaktne površine« akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, polja strojarstvo na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Branimir Rončević. Doktorska disertacija obranjena je pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. Boris Obsieger, prof. dr. Dubravka Siminiati i prof. dr. Iztok Potrč s Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru. (A. P.)