Javni poziv MZOS Strukturni fondovi
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je na svojim stranicama odgovore na često postavljana pitanja u vezi Javnog poziva za prijavu projekata na indikativnu listu za Europski fond za regionalni razvoj 2014.-2020. (ERDF). Rokovi za prijavu projekata 30. lipnja i 31. prosinca svake godine. Detaljnije informacije i javni poziv

Sveučilište u Rijeci prijavilo je do sada tri projekta koja su uvrštena na indikativnu listu projekata u okviru obrazovne infrastrukture.