"Doktorirao Damir Šnjarić", NL, 18. 10. 2012.
MEDICINSKI FAKULTET
Doktorirao Damir Šnjarić
 
 
RIJEKA » Damir Šnjarić stekao je akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja dentalna medicina, znanstvene grane endodoncija i restaurativna dentalna medicina obranom rada »Analiza irigacije korijenskog kanala u endodontskoj terapiji metodom računalne dinamike fluida«. Doktorand je rad obranio pred povjerenstvom koje su činili prof. dr. sc. Ivana Brekalo Pršo, prof. dr. sc. Zoran Mrša, prof. dr. sc. Gordana Žauhar te doc. dr. sc. Alen Braut. (K. K.)