EK objavila izvješća o napretku svih zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja
Izvješće o napretku Hrvatske možete pročitati na sljedećoj poveznici.
10.10.2012. Europska je komisija objavila i izvješća za sve ostale zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje. Također, objavljena je i studija izvodljivosti u vezi pridruživanja Kosova Europskoj uniji. Detaljnije informacije