NASTAVNIČKE KOMPETENCIJE U VISOKOM ŠKOLSTVU: UČENJE I POUČAVANJE
Izvoditelj: Filozofski fakultet

Trajanje: šest mjeseci

ECTS: 10

Uvjeti upisa: Završeni sveučilišni diplomski studijski program bilo kojeg područja znanosti, kao i sudjelovanje u izvođenju nastave na visokoškolskoj ustanovi. Prednost pri upisu imaju zaposlenici visokoškolskih institucija u suradničkom zvanju kojima je ovaj program prvenstveno namijenjen. Studij mogu upisati i nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju. Iznimno, mogu se upisati i pristupnici koji nisu zaposleni u sustavu visokog obrazovanja, ali sudjeluju u realizaciji nastave na visokoškolskoj razini kao vanjski suradnici. 

Popis predmeta:
  1. Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi
  2. Planiranje i programiranje nastave